slovníček - 4 - 4WS (Four Wheel Steering)

- myšlenka řízení zadních kol byla pro zvýšení stability vozidla při vysokých rychlostech realizována již v roce 1987. Zlepšení obratnosti (nesouhlasné řízení) a zvýšení jízdní stability (souhlasné řízení) jsou opačné požadavky na řízení zadních kol.

úhel rejdu zadních kol v % úhlu rejdu předních kol versus rychlost jízdy

Závislost relativního úhlu rejdu zadní nápravy na rychlosti jízdy

Moderní zadní nápravy umožňují vlivem elastokinematického řízení souhlasné natáčení zadních kol, vlivem změny svislého zatížení kola. Toto natočení je velmi malé a nezávislé na vůli řidiče. Nevýhodou tohoto „pasivního“ systému je, že působí i v přímém směru jízdy, najede-li kolo na nerovnost (zhoršení směrové stability). Mitsubishi využívá pasivní systém, kdy je každé kolo zavěšeno na víceprvkovém závěsu (jedno podélné a tři příčná prostorově uspořádaná ramena), jehož kinematikou se dosahuje přesně programovaného pasivního řízení zadních kol.

Nová generace „aktivních“ řídicích systémů rozlišuje potřebu řízení zadních kol za účelem směrové stability od potřeby řízení při pomalém zatáčení. Znamená to tedy, že zadní kola jsou natáčena souhlasně i nesouhlasně s předními koly. Tyto systémy jsou značně nákladné, protože zadní kola musí být uložena otočně, aby se mohla natáčet a pro toto natáčení je zapotřebí dalšího ovládacího systému (samostatná převodka řízení, hydraulické zařízení). Tento systém musí rovněž vyhodnocovat okamžitou rychlost vozidla, protože při vyšších rychlostech než 35 km/h způsobuje nesouhlasné řízení ztrátu jízdní stability.

Aktivní systémy řízení zadních kol se stále zdokonalují (hřebenové řízení ovládané krokovým motorkem, hydraulické válce řízené počítačem atd.). Cílem je lepší stabilita při předjíždění, zmenšení kmitání vozidla kolem jeho svislé osy, menší citlivost na boční vítr, neutrální chování při zatáčení a další prvky zvyšující aktivní bezpečnost moderního automobilu.

Vliv řízení zadních kol na zmenšení poloměru zatáčení a na zvýšení jízdní stability

Vliv řízení zadních kol a) na zmenšení poloměru zatáčení (natáčení v opačném směru), b) na zvýšení jízdní stability (natáčení ve stejném směru).

Popis jednotlivých systémů bude uveden dále, viz systémy AHK, EHL, HICAS.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.