slovníček - A - ACC (Adaptive Cruise Control)

– adaptivní regulace rychlosti jízdy (Bosch) je elektronický systém, který sám udržuje řidičem zadanou rychlost (jako tempomat). Tento systém ovšem na rozdíl od tempomatu dokáže nejen udržovat nastavenou rychlost, ale rychlost také přizpůsobuje podle aktuálního stavu provozu samočinným zrychlováním, ubíráním i brzděním. Systém tak udržuje za řidiče bezpečný odstup od vozidla jedoucího před ním na základě předvolené rychlosti. Provádí měření vzdálenosti a relativní rychlosti vpředu jedoucího vozidla (radar na principu Dopplerova efektu) a pomocí elektronických regulačních systémů automatizuje změny jízdních režimů. ACC je provozován v součinnosti se systémy ABS, ASR a ESP. Je ovšem rozšířen o čidla snímající vzdálenost vpředu jedoucího vozidla a úhel natočení volantu. Požadované změny jízdního režimu pak nastavuje zásahem do motoru, převodovky a brzd.

Mercedes-Benz využívá podobný systém pod názvem Distronic. U všech těchto systémů ovšem elektronika nenahrazuje řidiče, který musí neustále sledovat dopravní situaci a přiměřeně k ní i reagovat.

Struktura systému ACC

Struktura systému ACC: 1 – snímač vzdálenosti; 2 – řídicí jednotka; 3 – elektronické řízení brzd; 4 – snímače stáčivé rychlosti, otáček kol a úhlu řízení; 5 – regulátor ACC

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.