slovníček - A - AFS (Active Freeze Suspension)

aktivní stabilizace podvozku. Jde o hydropneumatický systém pérování, který umožňuje po přidání dalších prvků aktivně zabraňovat bočnímu naklánění karoserie při jízdě v zatáčkách a plynule měnit komfort pérování mezi měkkým a tvrdým, nezávisle na zvoleném režimu vyladění odpružení. Mezi další potřebné prvky patří příčný stabilizátor s pracovním válcem pro přední a zadní nápravu, korektor naklánění, magnetické ventily, přetlakový vyrovnávací zásobník s integrovaným regulátorem tuhosti a elektronická řídicí jednotka, která dostává signály o úhlu a rychlosti natočení volantu, velikosti brzdného tlaku, rychlosti pohybu karoserie a rychlosti jízdy.

U systému aktivní stabilizace podvozku (viz obrázek) se používá relativně tuhý stabilizátor, který je přes pracovní válec upevněn na pravém podélném rameni zadní nápravy. Na přední nápravě je stabilizátor upevněn podobně, avšak diagonálně k zadnímu. Oba tyto válce jsou spolu spojeny hydraulickým vedením přes magnetický ventil. Jestliže se sníží tlak, pak se pístnice obou pracovních válců vysunou, ale jejich účinek na nápravy je opačný. Podle rychlosti pohybu karoserie pak řídicí jednotka ještě volí typ odpružení, a působí tak proti poklesu (při brzdění) nebo odlehčení (při průjezdu zatáčkou).

Systém aktivní stabilizace podvozku

Systém aktivní stabilizace podvozku: 1 – elektronická řídicí jednotka; 2 – příčný stabilizátor; 3 – pracovní válec; 4 – korektor naklápění; 5 – magnetický ventil; 6 – regulátor; 7 – tlakový vyrovnávací zásobník.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.