slovníček - A - AKS (Automatisches Kupplungbetätigungssystem)

– automatický systém ovládání spojky (Mercedes-Benz). Jak již vyplývá z názvu, jde o systém, který vypínání a spínání spojky provádí samostatně pomocí signálů příslušných snímačů a spojkový pedál se tak stává nepotřebným. Pro správnou činnost tohoto systému se využívají signály následujících snímačů:

  • spínače zapalování,
  • snímače úhlu natočení vodicí tyče v převodovce – rozeznání zařazeného stupně,
  • dráhy vypínání spojky,
  • rychlosti jízdy vozidla,
  • otáček motoru,
  • snímače na řadicí páce – záměr řazení,
  • řízení pedálu akcelerace,
  • signáů ABS/ASR,
  • rychlosti vypínání spojky.

Při rozjíždění se ze vstupních signálů a naprogramovaných charakteristik vypočítá optimální prokluz pro rozjíždění.

Při změně rychlostního stupně nahlásí snímač na řadicí páce úmysl řidiče řadit. Řídicí jednotka přes elektromotor se šnekovým převodem vytvoří tlak v hlavním válci a zapne spojku. Po zařazení snímače zařazeného rychlostního stupně předají svůj signál řídicí jednotce, která pomocí elektromotoru se šnekovým převodem sníží tlak v hlavním válci, čímž se spojka vypne s předem definovaným prokluzem. Během těchto operací se pedál akcelerace nemusí uvolňovat, protože vstřikování paliva je automaticky redukováno a po zařazení opět zvyšováno.

Aby se tlumilo torzní kmitání motoru, vypočítá řídicí jednotka pomocí signálů otáček motoru a převodovky rozdíl, takže během jízdy nastavuje kontrolovaný prokluz. Při plynulém ovládání pedálu akcelerace je tzv. Bonanza-efekt (houpání vozu) udržován v přijatelných mezích, protože spojka je vypínána krátkodobě, což umožňuje plynulé zrychlování. Při podřazování na kluzkém povrchu je signál zablokovaného hnacího kola zpracován tak, že se spojka při počínajícím zablokování kola vypne a umožní tak volné otáčení hnacích kol.

AKS - Automatický systém spojky – blokové schéma

AKS - Automatický systém spojky – blokové schéma: 1 – motor, 2 – spojka, 3 – centrální hydraulické vypínací zařízení (pracovní válec), 4 – převodovka, 5 – hlavní válec, 6 – šnekový převod, 7 – elektromotor se zátěžovou elektronikou, 8 – řídicí jednotka.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.