slovníček - A - ARF (Abgasrückführung)

Vnitřní recirkulace je závislá na překrytí otevření sacích a výfukových ventilů v okamžiku výměny náplně válce. Výfukové plyny se výtlačným pohybem pístu tlačí do sacího kanálu a zpětně jsou do válce částečně nasávány i z výfukového potrubí. Výsledkem tohoto procesu je zvýšené množství zbytkových plynů ve válci. Protože překrytí ventilů nelze libovolně zvyšovat (stabilita chodu motoru), je možnost této úpravy omezena. Dalším řešením je proto vnější recirkulace výfukových plynů (obr. 5), kde se výfukové plyny přivádí do sacího potrubí pomocí zpětného vedení. V tomto zpětném vedení je umístěn ventil EGR (Exhaust Gas Recirculation), jehož pomocí řídicí jednotka motoru reguluje přiváděné množstv výfukových plynů.
Recirkulace výfukových plynů se používá pouze při motoru zahřátém na provozní teplotu, v oblasti částečného zatížení. Vždy je systém recirkulace vypnut při spouštění studeného motoru, jeho ohřívání, akceleraci a plném zatížení.
Nevýhodou systémů vnější recirkulace je znečištění potrubí a ventilů pevnými částicemi z výfukových plynů. To v průběhu času se vzrůstající mírou znečištění vede k poklesu recirkulujícího množství výfukových plynů.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.