slovníček - A - ASC (Automatische Stabilitäts Control, Automatic Stability Control)

Systém ASR (viz dále) reguluje prokluzující kola dvoustupňově. Hnací kolo je nejdříve přibrzděno provozní brzdou v součinnosti se systémem ABS a teprve poté, s malou časovou prodlevou, je snižován točivý moment motoru. Nevýhodou této regulace je větší opotřebení brzd. Naproti tomuto systému systém ASC reguluje okamžitě pouze točivý moment motoru v posloupnosti několika zásahů. Řídicí jednotka ASC spojená s jednotkou systému DME (Digitale Motorelektronik – řídicí jednotka motoru) vydá pokyn ke snížení otáček motoru snížením dodávky paliva, protože vozidlo je vybaveno elektronickým pedálem akcelerace, bez mechanické vazby se škrticí klapkou. Je-li účinnost tohoto zásahu nízká, je snížen předstih zapalování, případně zastavena dodávka paliva a vypnuto zapalování. Celý regulační cyklus i jeho jednotlivé fáze probíhají velice rychle a také prodlevy zážehu jsou pouze milisekundy.
Pro sportovní vozy vyvinulo BMW další systém označovaný ASC+T (Traction), kde se stejně jako u soustavy ASR zlepšení směrové stability i trakční schopnosti sportovního vozu dosahuje přibrzděním prokluzujícího kola. Jde tak vlastně o princip brzděného diferenciálu, jenž přenáší přebytečný hnací moment na neprokluzující kolo. Oproti systému ASR je řídicí proces vždy započat regulací točivého momentu motoru, takže k přibrzdění kola dochází jen velmi krátkodobě a pouze při rychlosti nižší než 40 km/h, protože přibrzGování při vyšších rychlostech by mohlo zhoršovat stabilitu jízdy. Na rozdíl od systému ABS lze ASC jednoduše vyřadit z činnosti vypínačem na palubní desce.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.