slovníček - A - ASD (Automatic Slip Control Differential, Automatisches Sperr-Differential)

– automatická uzávěrka diferenciálu (obr. 6 a 7). Řídicí jednotka porovnává pomocí snímačů poháněných a nepoháněných kol jejich rychlosti. Otáčí-li se některé z hnacích kol o 2 km/h rychleji než nepoháněná kola, automaticky se aktivuje uzávěrka diferenciálu tak, že se spustí hydraulická jednotka ASD. Tlaková kapalina působí na radiální váleček (obr. 7) a táhne oba pastorky pohonu kol ven, čímž se zvyšuje přítlačná síla na lamely a diferenciál se stoprocentně uzavře. To platí pro rychlost vozidla do 35 km/h. Při rychlosti nad 40 km/h v tahu nebo při brzdění se uzávěrka neaktivuje nebo se uvolní, aby kola vozidla neměla sklon k prokluzu. Při těchto jízdních režimech působí lamelové spojky jako samosvorný diferenciál s pevně stanovenou uzavírací hodnotou.
Řídicí jednotka obsahuje i diagnostický program, který pomocí příslušné kontrolky na palubní desce informuje řidiče o činnosti systému ASD nebo jeho poruše, kdy je ASD systém vypnut. Systém se samočinně vypíná i při brzdění vozidla, aby jeho funkcí nedocházelo k negativnímu ovlivňování ABS.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.