poradna - Postupy při autonehodě

Novelizované znění § 47 zákona č.361/2000 Sb. nám od ledna 2009 stanoví nové postupy v případě autonehody. Sestavili jsme pro vás jednoduchý návod jak postupovat v případě, že to do vás někdo zapíchne, nebo pokud se o někoho otřete vy.

Pro lepší pochopení jsme sestavili modelovou situaci v bodech, jak postupovat.

0. brm, brm, brm, řach, bum, bác rána jak z děla .....a ticho.
1. Vypnutí motoru a zapalování, kontrola zdravotního stavu sebe a svých spolujezdců, rychlé zjištění jestli nehoří nebo se k tomu neschyluje. Je-li to nutné, poskytujeme první pomoc případně hasíme požár.
2. Ověříme, jak jsou na tom ti druzí, nabídneme pomoc, v případě potřeby zahajujeme první pomoc.
3. Pokud to zvládneme, provedeme opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti na komunikaci.
4. Označíme vhodným způsobem místo nehody (trojúhelníky, světla, pověřené osoby apod.)
5. Mělo by následovat vzájemné prokázání totožnosti a kontrola dalších dokladů potřebných k jízdě. Zvlášt potvrzení o zaplacení povinného ručení.
6. Odhad výše škody. Je-li škoda na jednotlivém vozidle a jeho nákladu očividně nižší než 100.000 Kč vyplníme záznam o dopravní nehodě (stáhnutí zde). Údaje v záznamu budou sloužit jako podklad pojišťovně pro stanovení viníka a následnou likvidaci škody.
Naše doporučení: Nechejte si podepsat od viníka doklad Uznání viny (stáhnutí zde). Je to taková pojistka pro případ, že by se z vašeho škoditele vyklubal vykuk a chtěl by vše obrátit proti vám.

Kdy volat policii a kdy ne.
Předně je třeba říci, že novela hovoří o tom, kdy policii volat musíte nebo nemusíte, nikde se nepíše, že ji volat nesmíte. Policie je tu pro nás a nemůžeme být jakýmkoli způsobem sankcionování za to, když ji přivoláme. Máte-li jakoukoliv pochybnost, něco se vám na řidiči vozidla nezdá, nemá v pořádku doklady, nedohodnete se na tom, kdo z vás je viník, klidně policii zavolejte a žádejte příjezd dopravky.

Kdy volat policii musite:
1. při úmrtí či zranění osoby
2. při jakékoliv škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle)
3. jestliže účastníci nehody nemohou sami „bez vynaložení nepřiměřeného úsilí" zabezpečit obnovení plynulosti provozu na komunikacích
4. při poškození komunikace, životního prostředí nebo jiného obecně prospěšného zařízení, (např.veřejného osvětlení, svodidel apod.)

Další postup po nehodě.
Jste-li viník, jste povinen nahlásit událost své pojišťovně. Ve většině případů to stačí telefonicky, záleží však zcela na podmínkách pojišťovny. Z vašeho povinného ručení bude hrazena oprava vozidla poškozeného. Vaše vozidlo si musíte opravit sami - máte-li ovšem havarijní pojištění můžete žádat o proplacení opravy z této pojistky. Postup je obdobný jako v případě poškozeného.

Jste-li poškozený, nahlásíte událost na pojišťovnu, u které je viník pojištěn a doložíte záznam o nehodě. Bude vám přiděleno číslo pojistné události, pod kterým je vaše škoda evidována. Toto číslo vás bude provázet po celou dobu opravy vozidla. Domluví Vám termín návštěvy technika, případně řeknou kam vozidlo přistavit pro nafocení a kontrolu technikem pojišťovny. Technik by vám měl nabídnout způsob, jakým bude škoda hrazena.
A tady pozor!
Technici pojišťovny jsou lidé pracující pro pojišťovnu a proto se budou vždy snažit vás co nejvíce oškubat. Proto doporučujeme nejdříve kontaktovat vaší opravnu, do které jezdíte případně jinou opravnu (třeba AUTOKLINIKU - jste-li z Ostravy): a tam konzultovat další postup. Mnoho opraven (včetně nás) mají smlouvu s nezávislými techniky, kteří pro ně mohou vaše auto nafotit a tím ušetříte docela dost peněz.

Co se výpočtu a úhrady škody týče máte na výběr tyto varianty:
1. rozpočet - likvidátor pojišťovny provede dle technikem zjištěných skutečností rozpočet opravy a výslednou částku vám převede na váš účet. Tím je pro pojišťovnu likvidace ukončena a vy si můžete s penězi dělat, co chcete.
2. úhrada opravy formou faktury - pojišťovna uhradí vámi předloženou fakturu za opravu vozidla. Částka na faktuře by však neměla přesáhnout částku, která je vypočtena likvidátorem v rozpočtovém programu. Pokud tuto částku přesto přesáhne, je nutno provést došetření technikem a doložit důvod navýšení opravy.
3. oprava ve smluvním servisu dané pojišťovny. Tyto servisy mají zpravidla vlastní rozpočtový program a klient doplatí pouze částku za amortizaci použitých náhradních dílů.
4. totální škoda. Pokud částka za opravu přesáhne tzv. obecnou cenu vozidla dostanete zaplaceno: obecná cena vozu před havárií mínus cena zbytku.

Naše rada na závěr:
Nejdříve se poraďte s vaším servisem, nebo znalcem v oboru a až pak kontaktujte pojišťovnu. Autoklinika spolupracuje se znaleckou kanceláří Expert.

Mohlo by Vás ještě zajímat...

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.