poradna - Diagnostika

Dnešní automechanik si již zdaleka nevystačí s žárovičkou na drátku a multimetrem jak to bylo v dobách éry škody 120 a favoritu. Moderní elektronické systémy motorů potřebují ke své činnosti nějaký „ Mozek“. Odborně se tomuto mozku říká řídící jednotka. Tak jako každý mozek je i ten motorový na něco dobrý a v něčem omezený. Někdy dojde díky omezenosti řídící jednotky (ŘJ) k vzájemnému provázání poruch tak, že jsou skoro nerozmotatelné. Pro hledání závad se vžil název Diagnostika a tuto dále dělíme dvě základní:

Komunikace s řídicí jednotkou (dále jen ŘJ) – tzv. vnitřní diagnostika pomocí zařízení k tomu určených, umožňujících čtení chybových hlášení (světelným kódem nebo datovými proudy), diagnózu sledováním hodnot měřených a zprostředkovaných samotnou ŘJ nebo programování řídicí jednotky (mazání naučených hodnot, základní nastavení apod.

Obecně druhým typem diagnostiky je tzv. vnější diagnostika, do které spadá více metod, mj. také měření fyzikálních veličin:
- Měření a porovnávání odporů jednotlivých členů a jejich vodičů s hodnotami předepsanými výrobcem.

Mohlo by Vás ještě zajímat...

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.