poradna - STK

Technická kontrola je složena ze dvou na sobě nezávislých procedur.

  • Kontrola emisí – zelená známka. Tuto je možno absolvovat na mnoha místech většinou v bohatších autorizovaných servisech, kde disponují potřebným vybavením a mají na štítu vyvěšenou velkou zelenou známku.
  • Kontrola technické způsobilosti – osvědčení lze získat výhradně na stanicích technické kontroly označených červenou známkou.

Kontrola emisí

Měření množství škodlivých látek ve výfukových plynech.

Množství těchto látek je přímo závislé na zdravotním stavu motoru, katalyzátoru a výfuku. Měří se vložením odběrové sondy do výfuku a zvyšováním otáček motoru se simulují různé režimy zatížení. Výsledné hodnoty jsou porovnávány s hodnotami emisních limitů stanovených pro každý vůz a schválených v zákoně o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Zastávám názor, že měření emisí je pro provoz vozidel velice důležitý a v naší legislativě chybí možnost kontroly vozidel přímo v provozu. Jistě mi dáte za pravdu, že jízda v koloně za černě kouřící Tatrou nebo modrobíle se maskujícím Trabantem nepatří k příjemným zážitkům. Bohužel díky nedostačující legislativě se s tímto jevem setkáváme každý den.

Kontrola technické způsobilosti

Kontrola technické způsobilosti vozidla k provozu se provádí průjezdem zkušební linkou STK přímo technikem STK. Technik především kontroluje: čísla karoserie a motoru, vůle v zavěšení kol, vůli v řízení, korozi potrubí vedených pod podlahou, elektrická zařízení, funkci bezpečnostních pásů, na válcové zkušebně provede dynamický test brzd a test parkovací brzdy, seřízení světlometů a funkčnost nastavovače, praskliny na čelním okně. Zjištěné závady jsou rozděleny do tří kategorií.

  • Lehké – vozidlo je způsobilé pro provoz na další dva roky.
  • Středně těžké – vozidlo je způsobilé pro provoz jen dočasně, většinou na 1 měsíc.
  • Nebezpečné – vozidlo je nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.

Myslím si, že tato kontrola je typickým přežitkem minulého režimu. Strašákem pro řidiče, který mu bere možnost svobodné volby a v rukou nevrlého technika, jež se špatně vyspal může způsobit majiteli nemalé problémy a otevírá značný prostor pro úplatky.

Žijeme v době kdy bychom si měli sami rozhodovat o tom co je správné a co ne a za své rozhodnutí nést patřičnou zodpovědnost.

Mohlo by Vás ještě zajímat...

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.