slovníček - A - ALR (Automatic Load Regulator)

Popis činnosti regulátoru souvisí s obr. 4. Až do přepínacího tlaku je tlak v hlavním válci a tlak v brzdových válcích zadní nápravy stejný. Pokud se ovšem tlak v hlavním válci zvyšuje, pak se posouvá diferenciální píst proti síle regulační pružiny a síle, která vytváří tlak na její prstencovitou plochu, tak dlouho, dokud se neuzavře ventil v diferenciálním pístu. Sílu, která způsobuje tento posun, vyvolává tlak, který působí na kruhovou plochu pístu. Při silnějším brzdění stoupá tlak hlavního válce v prstencovitém prostoru dále, dokud se diferenciální píst nezasune zpět a ventil se opět neotevře. Nyní se přepouští brzdová kapalina ke kruhové ploše, dokud vzrůstající tlak opět neposune píst a neuzavře ventil.
Při větším zatížení vozidla se regulační pružina přes tyče silněji předepíná pružicí zadní nápravou. Síla na diferenciální píst se tím zvyšuje, čímž se rovněž zvyšuje přepínací tlak.
Při uvolnění brzdového pedálu klesá tlak v hlavním válci, takže se diferenciální píst pohybuje pouze proti regulační pružině, dokud se nevyrovná tlak v obou prostorech, a tak se otevře ventil (viz obr. 4, klidová poloha).

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.