slovníček

Konstrukční prvky moderních automobilů procházejí neustálým procesem modernizace a vývoje. Do popředí se dostávají především elektronické systémy řízení, které lze najít již prakticky u všech částí moderního automobilu.

Většina nových systémů se označuje zkratkami jejich úplného názvu. Ovšem těchto zkratek je v současné době velké množství, protože vznikají jednak v anglickém i německém jazyce (stejný elektronický systém má jiný název a tím i zkratku) a jednak vznikají díky množství automobilek, které si své systémy patentují (opět podobné systémy s drobnými úpravami pod různými názvy). Vzhledem k této skutečnosti se budeme v následujícím seriálu snažit o objasnění co největšího počtu termínů, které se za názvy těchto zkratek skrývají. Je již předem jisté, že jich bude velké množství – proto bude u každého systému uveden stručný popis pouze v případě, že podobný systém nebyl popsán již dříve.

Publikováno s laskavým svolením redakce časopisu AutoEXPERT. Děkujeme!

| 4 | A |

4

 • 4WD (Four Wheel Drive)
  jde o označení pohonu všech 4 kol (obou náprav) osobních vozidel. Výhoda vozidla s pohonem všech kol spočívá v možnosti přenesení dvakrát větší hnací síly než u vozidla jen se dvěma hnacími koly, při stejném rozložení hmotnosti. Součástmi vozidel se stálým pohonem všech kol jsou rozdělovací převodovka s mezinápravovým diferenciálem a uzávěrka diferenciálu, přední rozvodovka s diferenciálem a zadní rozvodovka s diferenciálem a jeho uzávěrkou.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • 4WS (Four Wheel Steering)
  myšlenka řízení zadních kol byla pro zvýšení stability vozidla při vysokých rychlostech realizována již v roce 1987. Zlepšení obratnosti (nesouhlasné řízení) a zvýšení jízdní stability (souhlasné řízení) jsou opačné požadavky na řízení zadních kol.
     »» zobraz podrobné vysvětlení

A

 • ABS (Anti-lock Braking System, Anti Blockier System)
  protiblokovací brzdový systém se používá u hydraulických a pneumatických brzdových zařízení k regulaci brzdné síly. Jeho úkolem je regulovat brzdný tlak kola podle jeho přilnavosti k vozovce tak, aby se zamezilo zablokování kola, protože pouze odvalující se kola mohou přenášet boční vodicí síly.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ABV (Automatischer Blockierverhinderer)
  automatický omezovač zablokování kol. Jde o obdobu ABS.
 • ACC (Adaptive Cruise Control)
  – adaptivní regulace rychlosti jízdy (Bosch) je elektronický systém, který sám udržuje řidičem zadanou rychlost (jako tempomat). Tento systém ovšem na rozdíl od tempomatu dokáže nejen udržovat nastavenou rychlost, ale rychlost také přizpůsobuje podle aktuálního stavu provozu samočinným zrychlováním, ubíráním i brzděním. Systém tak udržuje za řidiče bezpečný odstup od vozidla jedoucího před ním na základě předvolené rychlosti.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ACP – Bus
  (ACP - Audio Control Protocol), který obsahuje řídicí informace sběrnice akteré jsou dále sekvenčně přenášeny v přesně definovaném pořadí bitů. Všechny uzly mají stejné oprávnění přístupu dat, proto se na provádění jedné funkce může podílet několik řídicích jednotek. Na každou poslanou zprávu musí existovat alespoň jedno platné zpětné hlášení. Při chybném přenosu následuje dvojí opakování, sběrnice se přepne (vyloučení chyby hardwaru) a pak třikrát znovu opakuje přenos. Není-li ani ten úspěšný, ohlásí poruchu.
 • ADS (Adaptive Damping System, Adaptives Dämpfungssystem)
  – adaptivní tlumicí systém neboli taková pružicí soustava, která má variabilní tlumení svislého kmitání. Touto zkratkou se označuje vlastní systém Mercedes-Benz. Naproti tomu BMW tento systém označuje EDC (Elektronische Dämpfer Control), viz dále.
 • AFS (Active Freeze Suspension)
  aktivní stabilizace podvozku. Jde o hydropneumatický systém pérování, který umožňuje po přidání dalších prvků aktivně zabraňovat bočnímu naklánění karoserie při jízdě v zatáčkách a plynule měnit komfort pérování mezi měkkým a tvrdým, nezávisle na zvoleném režimu vyladění odpružení. Mezi další potřebné prvky patří příčný stabilizátor s pracovním válcem pro přední a zadní nápravu, korektor naklánění, magnetické ventily, přetlakový vyrovnávací zásobník s integrovaným regulátorem tuhosti a elektronická řídicí jednotka, která dostává signály o úhlu a rychlosti natočení volantu, velikosti brzdného tlaku, rychlosti pohybu karoserie a rychlosti jízdy.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • AGS (Adaptive Getriebe Steuerung)
  - adaptivní řízení převodovky (BMW). Jde o nadstavbu systému EGS (Elektronische Getriebe Steuerung – elektronické řízení převodovky). Činnost systému je závislá hlavně na posouzení typu řidiče, rozeznání okolního prostředí a rozpoznání jízdní situace.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • AHBS (Active Handling Brake System)
  – aktivně působící brzdový systém (obdoba ABS) (General Motors).
 • AHK (Aktive Hinterachs-Kinematik)
  – aktivní kinematika zadní nápravy BMW
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • AKR (Antiklopfregelung)
  – regulace motoru zamezující detonačnímu hoření paliva ve válci (Mercedes-Benz, Audi).
 • AKS (Automatisches Kupplungbetätigungssystem)
  – automatický systém ovládání spojky (Mercedes-Benz). Jak již vyplývá z názvu, jde o systém, který vypínání a spínání spojky provádí samostatně pomocí signálů příslušných snímačů a spojkový pedál se tak stává nepotřebným.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ALB (Anti-Lock Brake)
  – brzdový protiblokovací systém. Jde o obdobu systému ABS již popsaného v minulém díle tohoto seriálu. Tento systém vyvinula a používá Honda.
 • ALDA (Absolut-Laderdruckbhängiger Mengenanschlag)
  – systém regulace množství vstřikovaného paliva v závislosti na nadmořské výšce.
 • ALR (Automatic Load Regulator)
  – automatický zátěžový regulátor brzdné síly, závislý na zatížení zadní nápravy vozidla.V brzdovém vedení řídí brzdný tlak zadních kol. Ta jsou při určitém tlaku přibrzďována pouze s redukovaně vzrůstajícím tlakem. Přepínací tlak je řízen v závislosti na zatížení a přesunu zatížení náprav.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ARC (Automatic Ride Control)
  – automatická kontrola jízdy. Jde o systém podobný ADS, kdy se podmínkám na vozovce a rychlosti jízdy přizpůsobuje tuhost tlumičů pro dosažení vyššího komfortu jízdy a lepší stability vozidla (Ford, Jaguar).
 • ARF (Abgasrückführung)
  – recirkulace výfukových plynů. Recirkulací určitého množství výfukových plynů je možné výrazně snížit emise NOX. Výfukové plyny s nízkým obsahem kyslíku je možné posuzovat jako inertní plyn, který se při smísení s čerstvou náplní nezúčastňuje spalování, přejímá teplo a tím snižuje špičkovou spalovací teplotu. Recirkulace výfukových plynů je vnitřní a vnější.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ARS (Advanced Restraint System)
  – pokročilý zádržný systém, který v sobě zahrnuje inteligentně ovládané spouštění airbagů na základě informací o obsazení sedadel, jejich poloze a hmotnosti cestujících. Pomocí získaných údajů přizpůsobuje objem nafouknutých airbagů aktuální situaci a současně optimálně ovládá napínače pásů.
 • ASC (Automatische Stabilitäts Control, Automatic Stability Control)
  - řízení stability (BMW). Jde o jedno z řešení protiprokluzových stabilizačních zařízení.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ASD (Automatic Slip Control Differential, Automatisches Sperr-Differential)
  – automatická uzávěrka diferenciálu
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • ASF (Active Safety Four)
  – systém aktivní bezpečnosti vozidla zahrnující automatické ovládání převodovky a systémy ASR, 4WS.
 • ASR (Anti-Spin Regulation, Anti-Skid Regulation, Antriebsschlupf-Regelung)
  – protiprokluzový systém. Při prudkém rozjezdu vozidla dochází k velkému prokluzu kol, čímž se snižuje možnost přenosu hnací síly z kola na vozovku. Rovněž dochází k silnému poklesu boční síly mezi kolem a vozovkou a tím ke ztrátě stability vozidla.
     »» zobraz podrobné vysvětlení
 • AST (All Season Traction)
  – trakce v každém ročním období. Systém zjišťuje, zda nedochází k prokluzu zadních kol a v případě potřeby snižuje dodávku paliva a případně prokluzující kolo přibrzďuje. Tento název se používá u BMW jako nové označení systémů ASC a ASC+T.
 • ATC (Active Tilt Control)
  – aktivní kontrola náklonu. Hydraulické válce stabilizující náklony karoserie při průjezdech zatáčkou. Zpravidla jde o součást systému AFS
 • ATC (Adaptive Transmission Control)
  – adaptivní řízení přeřazování (Jaguar). Tento systém pracuje podobnějako systém AGS.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.